Word Status Version
grias di SUG Standard Bavarian
servus SUG Standard Bavarian
du SUG Standard Bavarian
še EVL Standard Bavarian
bléd EVL Standard Bavarian
šnaidn EVL Standard Bavarian
ned EVL Standard Bavarian
dó gibt's koan Rádi ned RMV Standard Bavarian
šné EVL Standard Bavarian
na EVL Standard Bavarian